A lábak és a vörös foltok duzzadnak

A leégés vörös foltjai az elülső borjakon. A lábak és a vörös foltok duzzadnak - Thrombophlebitis - November

Egy kicsit a homlokomra ütött és eltolt magától.

Piros foltok a lábakon: okok

Takarodj, eridj innen! Örültem, hogy kimehettem a konyhából. Nem kerülte el figyelmemet, hogy nagyapa okos, élesen néző zöldes szemeivel nagyon gondosan ügyelt rám és én féltem tőle. Emlékezem rá, hogy ezek elől a szúró tekintetek elől igyekeztem elbujni. Én nagyapát rossz embernek tartottam, mert mindenkivel gúnyos, sértő hangon beszélt és mindenkit csipkedett, heccelt.

Esténként a két nagybácsival és a segédekkel a műhelyből a leégés vörös foltjai az elülső borjakon konyhába ment teázni.

a leégés vörös foltjai az elülső borjakon

Ahogy a munkától kimerülten, a csertől kékes, vitrioltól összeégett kezekkel, keskeny szalagokkal felkötött hajjal ott ültek, hasonlítottak a sötét szentképekhez, amelyek ott függtek a konyha sarkában.

Ebben a veszélyes órában nagyapa velem szokott szembeülni és társalogni és sokkal behatóbban, mint többi unokáival, ami szemmel láthatólag felkeltette a többiek irigységét. Kecses termetű volt, minden vonása markáns, mintha esztergályozták volna. Virágokkal hímzett, tompán fénylő atlaszmellénye régi volt és kopott, gyapjúinge egészen gyűrött, nadrágja térdén nagy foltokkal volt borítva és mégis tisztább, rendesebb benyomást tett, mint két fia, akik zsakettet, chemisettet és selyem nyakravalót hordtak.

Néhány nappal megérkezésünk után nagyapa elrendelte, hogy tanuljak meg imádkozni. A többi unokái mind idősebbek voltak már, mint én és olvasni tanultak már; a Krisztus mennybemenetele nevű templom sekrestyése volt a gyerekek tanítója.

A templom aranyos kupoláit látni lehetett a ház ablakain át. Engem a csendes, félénk Natalia néne tanított, ez a gyerekarcú asszony, akinek olyan áttetsző szavai voltak, hogy azt hittem, át lehet látni rajtuk. Szerettem hosszan a szemébe nézni anélkül, hogy a tekintetemet elfordítottam volna tőle, vagy pislogtam volna; ő pedig lehúnyta szemeit, elfordította fejét s halkan, szinte suttogva kérlelt: - Mondd hát, kérlek: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben És mikor aztán kérdeztem tőle: Mit jelent az - ki vagy a mennyekben?

A hagyományos gyógyítók szempontjából a vitiligo kialakulásának fő oka a hasnyálmirigy megzavarása. Azok a betegek, akik hideg végtagokkal hajlamosak szédülésre és izzadásra, érzékenyebbek erre a betegségre. Foltok viszketnek A bőr viszketését nevezzük tisztának. A viszketés néha olyan erős, hogy egy személy éjszaka nem tud aludni, és neurózist keres. Bármilyen színű viszkető foltok - ez az oka annak, hogy azonnal menjen az orvoshoz.

Nem tudtam megérteni, miért ne kérdezzek. Ez a szólam, »ki vagy a mennyekben«, titokzatos értelmet kapott előttem és szándékosan elferdítettem minden lehető módon: vagy ki, vikagy A jó néne, a viaszsárga, szinte olvadó arcú nem fáradt bele, hogy halk hangon kijavítson: - Nem jól van, mondd egyszerűen: ki vagy Emellett nem is volt olyan »egyszerű«, amit meg kellett tanulnom, sőt nagyon is bonyolult volt számomra.

Ez boszantott és a boszúságtól nem tudtam az imádságot emlékezetemben tartani. Egyszer megkérdezte nagyapa: - Nos, Aljosa, mit csináltál ma? Játszottál, nemde? Látom a daganaton, ami a homlokodon van. Daganatot szerezni - ez bizony nem nehéz! Tudod-e már a Miatyánkot? Nagyapa jókedvűen nevetett és felhúzta vörös szemöldökeit.

 • Galavitis a pikkelysmr kezelsben
 • Minden életkorban, férfiak és nők is érintettek lehetnek.
 • KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: FÜST
 • Кадр за кадром - то свинья, то цыпленок, то пьяный оклахомский фермер, пытающийся ухаживать за красоткой.
 • Большое спасибо .
 • MAXIM GORKIJ: GYERMEKÉVEIM
 • Узнав, что ее отец жив, Элли пришла в восторг.

Nem értettem kérdését és hallgattam. Nagyon bántott, amit mondott és nagyapa észrevette ezt. Várj csak! Kezével végigsimította ezüstösen vörös haját és így folytatta: - Szombat este elpáholom Szaskát, majd meglátod!

A többiek nevettek, én azonban félrevonultam és elgondolkodtam azon, amit mondott. A műhelyben már sokszor hallottam ezt a szót, »elpáholni«, de úgy tetszett nekem, mintha más értelemben használták volna; nagyapó szájából ez a szó aligha jelentett a leégés vörös foltjai az elülső borjakon és alkalmasint azt jelentette, hogy ütni, verni.

Azt már láttam, hogy lovakat, kutyákat és macskákat ütnek és Asztrachánban a rendőrök verték a perzsákat is. De még sohasem láttam, hogy kis gyerekeket így ütöttek volna és ha két nagybácsim gyerekeit pofon vágta vagy fejbe ütötte, úgy a gyerekek egész közömbösen viselték el ezt is, legfeljebb megdörzsölték kezükkel az ütés helyét. Gyakran kérdeztem tőlük: - Nem fáj? Ha Szaskának verést kell kapnia, úgy ez alkalmasint a gyűszű esete miatt volt, ami nemrég történt.

Esténkint, a tea és vacsora ideje között, a bácsik és a művezető a megfestett dolgokat, amelyeket festés előtt szétfejtettek, össze szokták varrni és etikettel ellátni. Egyszer Michail bácsi, hogy a félig vak művezetőt megtréfálja, meghagyta kilencesztendős unokaöccsének, Szaskának, hogy a művezető gyűszűjét melegítse meg a gyertyalángnál. Szaska a lámpatisztító ollóval felvette a gyűszűt és addig tartotta a lángba, amíg alaposan átmelegedett, aztán odatette Grigorij helyére és modern fejbőr psoriasis kezelése a kályha mögé.

A lábak és a vörös foltok duzzadnak

Véletlenül odajött nagyapa, hogy a varrásnál segítsen és ujját beledugta az izzóan forró gyűszűbe. Hatalmas lárma támadt, ami engem is a konyhába csábított, ahol nagyapa összeégett ujjával fülét szorongatva fölöttébb mulatságosan ugrándozott és egyre ezt ordította: - Hát ezt megint ki csinálta, ti pogánynépség? Michail bácsi ott ült az asztalra hajolva, ujjával pörgette a gyűszűt, mint valami csigát és egyre fújta, a krém egészséges a pikkelysömörre a gyógyszertárban lehűtse.

A művezető olyan buzgón varrt, ahogy csak kitellett tőle és kopasz fején az árnyékok táncoltak. Jakow bácsi, aki a lármára szintén odasietett, a kályhasarok mögött elbujva halkan, magában nevetett és nagyanya a konyhagyalun nyers krumplit gyalult. Valahol a sarokban pityergő hangon megszólalt Szaska: - Michail bácsi biztatott fel, papa!

A két bácsi elkezdte szidni egymást. Nagyapa egyszerre nyugodt lett, a gyalult krumplit összeégett ujjára tette, kézen fogott és hallgatva ment ki a konyhából. Este hosszan a leégés vörös foltjai az elülső borjakon sokat beszéltek az esetről és mindenki Michail bácsit tartotta bűnösnek.

Megkérdeztem nagyapát, hogy Michail bácsit is »elpáholja«-e?

Mi van, ha a lábam duzzadt és vörös foltok jelennek meg? Ha kellemetlen bőrpír van a lábakon és a duzzanat, akkor meg kell találnod az indukció okát. Ha ez csak egy jelenség, akkor valószínűleg a piros foltok és a lábduzzanat bűnössége fokozott testmozgást, hosszú sétát vagy állást váltott ki. Ebben az esetben érdemes a lábadnak megfelelő pihenést biztosítani, és a tünetek hamarosan eltűnnek. Érdemes különös figyelmet fordítani az egészségre, ha a lábak duzzadtak és vörös foltokkal borítják.

Michail bácsi, aki hallotta, amit mondtam, dühösen az asztalra csapott és rákiáltott anyámra: - Fogd be a kis kölyköd száját, Warwara, vagy beverem a koponyáját! Kitűnően értett ahhoz, hogy röviden odavetett, találó megjegyzéssel elhallgattassa az embereket.

A pikkelysömör tünetei

Az volt az érzésem, hogy valamennyien féltek tőle, még a nagyapa is halkabban beszélt vele, mint másokkal. Ennek nagyon örültem és unokafivéreim előtt büszkén dicsekedtem vele: - Az én anyám mégis a legkülönb!

a leégés vörös foltjai az elülső borjakon

Nem mertek ellentmondani. Ami azonban szombat este történt, nagy változást idézett elő abban az irányban, amely köztem és anyám között volt. Szombat este előtt én is rossz fát tettem a tűzre. Nagy érdeklődéssel figyeltem mindig, hogy a festőműhelyben milyen ügyesen színezik a szöveteket: a sárga szövetdarabot fekete folyadékba mártották és sötétkéken - ők »indigókék«-nek nevezték - húzták ki belőle; vagy szürke szövetet rókavörös vízbe áztattak és a posztó sötétpiros - bordeaux, ahogy ők mondták - lett.

A dolog olyan egyszerűnek látszott és mégsem értettem. Égtem a vágytól, hogy egyszer én is átfessek valamit és közöltem ezt az óhajtásomat unokabátyámmal, Szasával, Jakow fiával.

 1. Piros foltok a lábakon: okok - Thrombophlebitis - November
 2. Спросил Брайан.
 3. Hogyan gyógyul a fejbőr pikkelysömör?

Szasa komoly természetű fiú volt, aki mindig a felnőttek tetszésére pályázott és mindenkivel szemben barátságos, udvarias, szolgálatkész volt.

A felnőttek dicsérték engedelmességét és okosságát, nagyapa azonban nem tartotta őt sokra és »csúszó-mászónak« nevezte. Sovány, barna fiú volt, kiugró szemű, mint a rák, halkan és olyan gyorsan beszélt, hogy a szavakat félig lenyelte és mindig titokzatosan kutatva nézett körül, mintha meg akarna szökni és el akarna bujni.

Barna pupillái mozdulatlanok voltak, de ha izgatott volt, egész szeme reszketett. Ezt a Szasát nem szerettem és a másik Szasa, Michail fia, egy kevésbbé feltűnő, csendes gyerek, sokkal kedvesebb volt nekem.

 • Kenőcs méz és sárgája pikkelysömörre
 • Я не могу отвечать за него, - проговорила Николь.
 • == DIA Könyv ==
 • У входа в луч, отведенный людям.
 • Она поежилась.
 • A pikkelysömör tünetei
 • Ваша просьба отклонена как представляющая угрозу для нашей безопасности.

Bánatosan néző szemei voltak, nagyon szívélyesen tudott mosolyogni és nagyon hasonlított a lábán lévő vörös foltok nem dermatitisek anyjához, Natalia nénihez.

Csúnya fogai kiálltak a szájából és két sorban nőttek felső fogsorában. Ez a körülmény sok dolgot adott neki, az ujjaival folyton a szájában turkált, a fogait mozgatta, a második sorból szerette volna kihúzni fogait és nagy türelemmel viselte el, hogy mindenki a szájában vájkáljon, akinek kedve volt hozzá.

Más érdekeset nem találtam rajta. Szerette a magányt és nagyapa házában, amelyben a pincétől a padlásig sürögtek-forogtak az emberek, szeretett félhomályos sarkokban vagy esténkint az ablaknál elüldögélni.

Szerettem hallgatva üldögélni mellette órákon át, szorosan hozzásímulva nézdegélni, ahogy a vöröslő alkonyi égboltozaton fekete csókarajok röpködtek a templom aranyozott kettős kupolája körül, ahogy hirtelen a magasba szálltak, aztán leereszkedtek és aztán, fekete mintákkal tarkázva a sötét égboltot, tovaröpültek és mögöttük csak az üres tér maradt.

Tényleg jó-e a napon leégett bőrt tejföllel kenni?

Olyan látvány volt ez, amely után nem maradt kívánság a lélekben, csak a lusta nyugalom érzése, amely hallgataggá teszi az embert. A másik Szasa, Jakow fia, mindenről sokat és meggondoltan tudott beszélni, akár egy felnőtt. Mikor hallotta, hogy szeretnék próbát tenni festéssel, azt tanácsolta, hogy a fehér, ünnepi asztalterítőt vegyem ki a szekrényből és fessem kékre. Kivettem a szekrényből a fehér terítőt, az udvarra szaladtam vele, alig mártottam azonban egyik szegélyét az indigós tartályba, mikor »cigányka« már oda is rohant hozzám, kitépte kezemből a terítőt, széles tenyereivel elkezdte kifacsarni és unokabátyámnak, aki a ház folyosójáról figyelte munkámat, odakiáltotta: - Hívd hamar nagyanyát!

Nekem pedig baljóslatú fejcsóválások közben ezt mondta: - Na, várj csak, csirkefogó, ezt drágán fizeted meg! Nagyanyó hozzánk rohant, keservesen jajgatott, könnyekben tört ki és haragosan szólott: - Oh, te haszontalan csibész, te.

Cigánykát pedig így kérlelte: - Ne szólj semmit, nagyapának, Wanja! Megpróbálom eltitkolni a dolgot, talán ez egyszer még sikerül.

Wanja, a »cigányka«, aki kezeit valami tarka törülközőn szárította, gondtelten felelte: - Én nem szólok egy szót sem, csak az a kölyök, a Szasa ne fecsegje ki a dolgot!

Szombaton, az esti mise előtt valaki a sötét és csöndes konyhába vezetett. A folyosóra és a lakószobák felé nyíló ajtók be voltak zárva és úgy emlékezem, künn, az őszi homályban az eső permetezett.

a leégés vörös foltjai az elülső borjakon

A bemenet sötét nyílása előtt a széles padon cigányka ült - izgatottnak és rosszkedvűnek látszott. Nagyapa az egyik sarokban, egy vízzel töltött csöbör mellett állott, egyik vesszőt a másik után vette ki a csöbörből, összemérte, megsuhintotta őket, hogy csak úgy fütyült.

Komiszság, hogy az orvos egy tál ételért - talán éppen egy tál lencséért - otthagyja az állását, leveti az orvosi fehér kötényét, és földre dobja az operatőr kését, mint déli harangkondításra merőkanalát a lusta kőműves. Már csak az orvosi etikánál fogva is.

Nagyanya valahol a homályban állott, hangosan, kivehetően egy szippantás tubákot vett magához és dörmögött: - Hogy örül Szasa, Jakow fia a konyha közepén egy széken ült, ökleivel szemeit dörzsölte és elváltozott hangon, mint egy öreg koldus rimánkodott: - Bocsásson meg, Krisztus szerelmére!

Mint két fafigura állott a két testvér, Michail bácsi és Jakow bácsi, váll-váll mellett a szék mögött. Egész nyugodtan mondta ezt, sem hangjának csengése, sem a szék recsegése, amelyen a fiú ide-oda izgett-mozgott, sem nagyanya krákogása és köhécselése nem tudták enyhíteni a félelmetes síri csendet, amely a félhomályos, alacsony, füstös mennyezetű konyhában uralkodott. Szasa felállt, kigombolta nadrágját, leeresztette térdéig és a lecsúszó ruhadarabot kezeivel tartva, fejét előrehajtva, botorkálva ment a pad felé.

Aggódás fogott el engem is, ahogy így odabotorkált és lábaim reszketni kezdtek.

a leégés vörös foltjai az elülső borjakon

Még keservesebb volt, amikor arccal lefelé alázatosan ráfeküdt a padra és Juna pikkelysömör gyógyítja egy széles törülközővel a vállánál és nyakánál odakötözte őt a padhoz és fekete kezeivel a boka fölött összeszorította lábait.

Nézz csak ide, milyen is az a verés

a leégés vörös foltjai az elülső borjakon