A kettős titok két értelme - Könyvkultúra Magazin

Vörös hőfoltok a lábakon

Maga az alak — a mozdulat lényegét tekintve — azonos, de egyes részeken átfestett. A fejen a hajzat teljesen átfestett — eredetileg piros szalaggal és folyondárral ékesített volt, és valószínűleg az arc is át van festve. A balkézben több leveles ágacska volt és a csuklónál zöldes kék tónusú ruharedőzet nyomai mutatkoztak.

Az erythromelalgia tünetei

A tóga eredeti színe élénk cinóberpiros volt és más redőzetű — ez főleg a gyomor tájékán mutatkozott meg a resta­urálási munka alkalmával. A jobb kézzel tartott bunkó görcsösebb rajzolatú volt, és az arra tekerő dző kígyó vékonyabb testű, és kisebb fejű.

A háttérből több helyen előtűnt a kékes tónusú, határozott levélrajzú eredeti falombozat festése. A szobor talapzatánál pedig sötét tónusú és szép rajzú folyondár volt. A fiatal nő zöld talajon szem­ben áll. Kissé jobbra lefelé fordított fejét kontyba csavart barna haj fedi.

A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1948-1956 (Debrecen, 1957)

Szemeivel lefelé néz. Derekán összefogott kékes bő ruhája karjait, bal vállát és mellét szabadon hagyja.

vörös hőfoltok a lábakon neo gél pikkelysömör

Lábain piros szíj saru. Jobbjában kis tálacskát tart, amelyből a balkezében tartott, tekergőző nagy kígyó iszik. Balszélen vörös hőfoltok a lábakon négyzetes oszlop tétjén virágos amphora.

A hát­tér dús zöld bokrok és fák csoportja. Fent felhős ég. A restaurálás fo­lyamán itt is megállapítható volt a kétszeri átfestés.

A betegség oka

Eredetileg a fej kisebb volt, a szemek szembenézők, a haj is valószínűleg más volt. A ruházat a vállakat is takaró, a nyak alatt ívesen összefutó, a derékban összefogott bő redőzetű, világos tónusú volt.

Ács Júlia, Dr. Árki Ildikó A betegség vagy inkább állapot a végtagok - elsősorban a lábak - intenzív fájdalommal kísért, gyakran visszatérő vagy csaknem folyamatosan fennálló kivörösödésével jellemezhető. Az elváltozás általában szimmetrikusan, mindkét alsó végtagot - vagy ritkábban felső végtagot - érinti. Jelentkezhet enyhe formában, mely az évek alatt egyre erősödik, máskor a tünetek már első megjelenésükkor is súlyosak, és mit sem enyhülve hetekig fennállnak. Az erythromelalgia tünetei A végtagok kivörösödése általában súlyos fájdalommal jár.

A jobb kéz könyökben meghajló és kis tálacskát tartó, amely felé — középen körbe kunkorodó — vékony testű zöld kígyó nyúlik, amelyet alsó végén valószínűleg a test felé ha ló balkéz fogott. A lábak magasabban feküdtek. A háttérben fent vörös tör­zsű és ágazatú, zöld levélzetű fa volt. Mindkét ajtószárnyon az eredeti festmény sokkal gazdagabb szín­hatású és lényegesen szebb rajzolatú volt.

vörös hőfoltok a lábakon piros foltok az alhasban mi ez

Valószínűleg jó művész mun­kái. Igen megviselték őket az időjárás viszontagságai és erősen meg is koptak, mert a restaurálás alatt csak nyomokban mutatkoztak az eredeti festmény részletei.

Válság és újjászületés ben címmel tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galériában a párizsi Centre Pompidou egyedülálló szürrealista gyűjteménye. A kiállítás gazdagon dokumentálja az ban, Zürichben megalakult dadaista csoporttal induló és az ban, André Breton halálával záruló korszakot. A falakon elhelyezett táblákon a legfontosabb évekhez kötődő eseményeket fényképek illusztrálják, így a látogató már az első teremben átfogó képet kap a korszak kiemelkedő alkotóiról.

Az első átfestés előtt valószínűleg le is dör­zsölődtek és csiszolták a felületeket. Az átfestés olyan erősen tapadt az ere­detihez, hogy azt kibontani vörös hőfoltok a lábakon volt.

vörös hőfoltok a lábakon gyógyítja a pikkelysömör kaktusz

A második átfestés már lé­nyegében nem tér el az első átfestéstől, csak kisebb formai, rajzi és színbeli változásokkal. Ezt is valószínűleg erős sérülések és kopások után vitték rá. Mivel a két ráfestés időbelileg nem nagy távolságban tör­ténhetett és a nagyon megviselt, megkopott felületeken a három fes­tékréteget egymástól szétbontani nem lehetett, a restaurálás — a letisz­tításon kívül — a legutóbbi jelenlegi kép bizonyos mérvű rekonstruálása lehetett csak és a megbontott felületek vissza-színezésével az esztéti­kai zavarok megszűntetése.

vörös hőfoltok a lábakon nagyon apró vörös foltok a bőrön